[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 
กศน.อำเภอแก่งหางแมว

<< พฤศจิกายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
ลด ละ เลิกเหล้า ลงนามเลิกเหล้าเข้าพรรรษา
ลด ละ เลิกเหล้า ลงนามเลิกเหล้าเข้าพรรรษา   เข้าชม :  [188]
คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน   เข้าชม :  [124]
อาหารไทยต้านโควิด 19
อาหารไทยต้านโควิด 19   เข้าชม :  [131]
คู่มือป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา (สำหรับครู)
คู่มือป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา (สำหรับครู)   เข้าชม :  [139]
คู่มือเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยฯ ในสถานศึกษา
คู่มือเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยฯ ในสถานศึกษา   เข้าชม :  [137]
 

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา
ในวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564  เข้าชม :  [29]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราราชบรมนาถบพิตร   4 / ต.ค. / 2564  เข้าชม :  [70]
16 กันยายน 2564 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยการประเมินออนไลน์ผ่าน Application Zoom Meeting ณ ห้องประชุมออนไลน์กศน.อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี #ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน 1.ผอ.ประว  17 / ก.ย. / 2564  เข้าชม :  [65]
วันที่ 10 กันยายน 2564 นางสาวสุวรรณี กอพิทักษ์กุล ผอ.กศน.อำเภอสอยดาว พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา จัดการประเมินเทียบระดับ(ออฟไลน์/ออนไลน์) สำหรับนักศึกษาเทียบระดับด้านมิติประสบการณ์ มิติด้านประสบการณ์ มี 3 มาตรฐาน 1. ประสบการณ์ในการพัฒนา  17 / ก.ย. / 2564  เข้าชม :  [67]
วันที่ 10 กันยายน 2564 นางสาวสุวรรณี กอพิทักษ์กุล ผอ.กศน.อำเภอสอยดาว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอสอยดาวจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ (ออนไลน์) ให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอสอยดาว ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet  17 / ก.ย. / 2564  เข้าชม :  [74]

 

12 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  เข้าชม :  [26]

12 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร(Covid Free Setting)
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร(Covid Free Setting)  เข้าชม :  [21]

10 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่และนำ \"แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)\"ไปใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
การเผยแพร่และนำ \"แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)\"ไปใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรม   เข้าชม :  [29]

10 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   เข้าชม :  [31]

9 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  เข้าชม :  [35]

8 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หนังสือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ประชาสัมพันธ์หนังสือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  เข้าชม :  [38]

 

30 / เม.ย. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลทับช้าง
กศน.ตำบลทับช้าง  เข้าชม :  [151]
30 / เม.ย. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลทุ่งขนาน
กศน.ตำบลทุ่งขนาน  เข้าชม :  [128]
30 / เม.ย. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสะตอน
กศน.ตำบลสะตอน  เข้าชม :  [159]
30 / เม.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลทรายขาว
กศน.ตำบลทรายขาว  เข้าชม :  [114]
30 / เม.ย. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลปะตง
กศน.ตำบลปะตง  เข้าชม :  [123]
6 / เม.ย. / 2563 : ศูนย์การเรียนชุมชน
หลักสูตร Digital Literacy หลักสูตรการค้าออนไลน์
หลักสูตร Digital Literacy หลักสูตรการค้าออนไลน์  เข้าชม :  [329]

 

                                             
                   
 นางสาวสุวรรณี กอพิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

   

    นายจักรพงษ์ พงษ์จิตภักดิ์
      ครู

   
   นางสาวดลฤทัย แซ่ลี้
     ครูผู้ช่วย


บุคลากรในสังกัด
กศน.อำเภอสอยดาว