[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 ตำบลปะต


ตำบลทรายขาว

ตำบลสะตอน


ตำบลทุ่งขนาน


ตำบลทับช้าง


                                 ประวัติความเป็นมา 
             กลุ่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านผาสุก  
                    สานตะกร้าเชือกมัดฟาง

        กลุ่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านผาสุก   หมู่ที่ 10 ตำบลทับช้าง  ได้ประชุมและรวมกลุ่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านผาสุก     มีความต้องการที่จะเรียนและตั้งตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านผาสุก  และ กศน.อำเภอสอยาว จึงได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมรูปแบบของการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและ โดยการนำของ นายกฤษฎา จันทรา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทับช้าง  ติดต่อประสานงานให้ กศน.อำเภอสอยดาวส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนบ้านผาสุก หลักสูตรการสานตะกร้าเชือกมัดฟาง พร้อมสอนเรื่องการค้าออนไลน์การสร้างเว็บเพจกลุ่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านผาสุก  และขาย ใน oocc ของ กศน.อำเภอสอยดาว ต่อมาก็ได้ ทางกลุ่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านผาสุก   เห็นว่ากิจกรรมการสานตะกร้าเชือกมัดฟางต้องการของตลาดมากขึ้นจึงได้ร่วมกับ กศน.อำเภอสอยดาวและเครือข่ายพัฒนาต่อยอดเพิ่มผลผลิตสานตะกร้าเชือกมัดฟางและเป็นความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน และยังสมารถทำเป็นอาชีพเสริมในชุมชนกลุ่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านผาสุก   หมู่ที่ 10 ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  มีความสามัคคีกันรวมกลุ่มกัน สนใจที่ทำ และ มีพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจ  มาศึกษาดูงานซึ่งเกิด  เกิดกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม  มีการวางแผนการทำงาน  ก่อให้เกิดความสามัคคีและมีความรับผิดชอบ  ทำให้เกิดการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น  อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มอย่างยั่งยืน กศน.ตำบลทับช้าง จึงพัฒนาหลักสูตรต่อยอดอาชีพเดิมให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ผู้ทีสนใจควรศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะฝีมือเป็นที่ยอมรับ สามารถนำ ไปประกอบอาชีพให้กับตนเองและชุมชนได้

ติดต่อ กลุ่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านผาสุก   
โทร.
089-8206102 
 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรม 1  อำเภอ 1 อาชีพ รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ  หลักสูตรงานสานตะกร้าเชือกมัดฟาง จำนวน  55  ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7-11,14-19 ธันวาคม 2563 ณ  ศาลาประชาคมบ้านผาสุก ม.10  ตำบลทับช้าง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้จบหลักสูตร จำนวน 15 คน และมี นางศสิธร จันทร์กระจ่าง เป็นวิทยากร
 

เข้าชม : 323
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาอำเภอสอยดาว
590 หมู่ 1 ถนนปะตง - ทุ่งขนาน ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ 0-3942-1203  โทรสาร  0-3942-1203     
soidao590@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01