[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


                    เดิมทีนั้นเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีตั้งขึ้นโดยการรวบรวมตำบลตลาดและตำบลวัดใหม่เข้าด้วยกัน  ตำบลทั้งสองนี้เป็นที่ตั้งของมณฑลจันทบุรี  ซึ่งมณฑลจันทบุรีเป็นตำบลที่รวมเอาความเจริญต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันคือ มีที่ทำงานส่วนราชการระดับจังหวัด  มีโรงเรียนประจำจังหวัด โรงพยาบาล  สถานีตำรวจ  รวมถึงแหล่งการค้าต่าง ๆ  เมื่อการปกครองได้วิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ  จึงได้เปลี่ยนจากมณฑลเป็นจังหวัดจันทบุรี และรวบรวมตำบลตลาด  และตำบลวัดใหม่โดยยกฐานะเป็นเขตสุขาภิบาล    ซึ่งนับได้ว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นแบบแรกของการรวมตำบลทั้งสอง  จนถึง พ.. ๒๔๗๘ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองจันทบุรี  
                     
จากประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ หน้า ๑๖๔๑ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม  ..๒๔๗๘  พื้นที่  ๒.๕ ตารางกิโลเมตร  ซึ่งพื้นที่ ๒ ตำบลอยู่ในเขตเทศบาลเดียวกัน   จนกระทั่งเมื่อเทศบาลเมืองจันทบุรีได้ขยายตัวและเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว   ประกอบกับท้องที่รอบเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีได้เจริญขึ้น   และมีชุมชนอยู่หนาแน่น   จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีขึ้นใหม่  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๐๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๑   ตอนที่  ๑๒๐ ลงวันที่   กันยายน  . ๒๕๒๗



เข้าชม : 905
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตำบลตะเคียนทอง
หมู่ที่ 5  ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์   084-8717718
takaintongcity@hotmail.com
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin