[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติตำบลท่าหลวง
อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี


                   ก่อนที่จะทราบความเป็นมาของบ้านท่าหลวงบน เราคงต้องมองย้อนไปในอดีตสมัยที่ประเทศไทยยังไม่เสียดินแดนฝั่งขวาให้กับฝรั่งเศส ในขณะนั้น คำว่า  “ไพลิน”  ดินแดนแห่งอัญมณีอันมีชื่อของโลกยังเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีการติดต่อไปมาหาสู่ซื้อขายกันระหว่างเมืองจันทร์กับเมืองไพลิน การเดินทางติดต่อ และการขนส่งสินค้าจะใช้ม้าเป็นพาหนะสำคัญในสมัยนั้น ซึ่งหลักฐานในยุคของพวกเรา ที่ยังพอจะสืบสาวไปถึงก็คือ  “ศาลา”  ศาลาต่าง ๆตามรายทางจากเมืองจันทร์ไปยังเมืองไพลินโดยมีศาลาพักเหนื่อยเป็นระยะๆ เพื่อให้คนและม้าได้หยุดดื่มน้ำและพักเหนื่อยเมื่อเดินทางออกจากเมืองจันทร์ ศาลาแรกได้แก่ ศาลาขรัวป๋อ ศาลานี้อยู่ตรงข้ามกับโรงเลื่อยไทยรักมิตร ต่อมาก็คือ ศาลาปากแซง ปัจจุบันในตลาดผลไม้ถัดจากศาลาปากแซง ได้แก่ ศาลามะขาม ปัจจุบันเป็นตลาดสดในอำเภอมะขาม ศาลาเนินด่าน อกพก และก่อนจะขึ้นเขาเกลือมีศาลาอีกศาลาหนึ่งเรียกว่า ศาลาหินลาด หลังจากข้ามเขาเกลือไปแล้วจะถึงอำเภอโป่งน้ำร้อน ซึ่งเป็นบริเวณดินโปร่งที่มีน้ำร้อนพุ่งขึ้นมาปัจจุบันยังพอสัมผัสได้กับไอน้ำร้อนเมื่อเดินทางเลยอำเภอโป่งน้ำร้อนไป จะมีศาลามาบคล้า ศาลาคลองตาคง และเมื่อผ่านหมู่บ้านพญากัมพุช จึงจะเข้าสู่จังหวัดไพลิน นี่คือเส้นทางเดินติดต่อกันของผู้คนในสมัยก่อนเรามามองย้อนยุคไปอีกยุคหนึ่งก่อนที่อำเภอมะขามจะเกิดขึ้น แต่การเดินทางในยุคที่ยังไม่มีอำเภอมะขาม เราจะเดินทางด้วยทางน้ำ ขึ้นมาตามแม่น้ำจันทบุรีและจะมาขนถ่ายน้ำค้าขึ้นหลังม้า ไปยังเมืองไพลินต่อไป ที่กล่าวมาเช่นนี้นั้น สันนิษฐานได้จากคำว่า  “ท่าระม้าตามพจนานุกรมแปลว่า  “ที่พักม้า”  ปัจจุบันท่าระม้าเป็นชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ทิศเหนือไปจากหมู่บ้านบางจะอ้าย อำเภอมะขามและเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่แม่น้ำจันทบุรีจะแยกเป็น  2   สายจากสภาพภูมิประเทศเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้คนในสมัยนั้นที่จะเดินทางด้วยทางน้ำต่อไปเพื่อขึ้นไปยังจังหวัดไพลิน แน่นอนเขาจะต้องนำสินค้ามาขึ้นที่บ้านท่าระม้า และเดินทางต่อด้วยม้าและเกวียน ผ่านเนินด่าน อกพก หินลาด เขาเกลือ ดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น บริเวณบ้านท่าระม้า จึงเป็นบริเวณขนถ่ายสินค้า และเป็นบริเวณที่พักม้าและเกวียนเพื่อรอรับสินค้าที่ขนมาทางเรือ อีกหลักฐานหนึ่ง มีผู้พกซากเรือโบราณ ที่น้ำกัดเซาะริมตลิ่งจนหัวเรือโผล่ออกมาลักษณะเป็นเรือสินค้า และมีถ้วยชามเก่าอยู่บริเวณซากเรือในท้องที่หมู่  4  ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม ในปัจจุบัน
           
ดังนั้น ก่อนที่อำเภอมะขามจะเกิดขึ้นมา การคมนาคมในสมัยนั้น จะใช้ทางน้ำและมาขนถ่ายสินค้าที่ท่าระม้า ซึ่งระบบการปกครองในสมัยก่อน จะมีการเก็บส่วยหรือภาษีอากรหลวงจึงมีท่าน้ำคอยดักเก็บส่วยที่พ่อค้านำสินค้าผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ เราจึงเรียกว่า  “ท่าหลวง”  ต่อมามีผู้คนสัญจรกันมากขึ้น จึงประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอ เรียกว่า  “อำเภอท่าหลวง”  โดยมีพระพลสงครามเป็นนายอำเภอ แบ่งเขตการปกครองเป็นตำบลต่าง ๆ เช่น ตำบลน้ำรัก อำเภอท่าหลวงต่อมา ผู้คนไม่นิยมใช้ทางเรือ และสามารถหาทางเดินม้าจากเนินด่านผ่านมายังหนองอ้อเข้าสู่จันทบุรีได้ พระพลสงครามจึงย้ายอำเภอท่าหลวงมาอีก เก็บภาษีอากรใหม่ นั่นก็คือบริเวณอำเภอมะขามในปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่จากอำเภอท่าหลวงมาเป็นอำเภอมะขาม ดังนั้น คำว่า “ท่าหลวง”  จึงมีความเป็นมาเช่นนี้ ต่อมามีการแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน เป็นตำบลจึงมีการตั้งชื่อเป็น  “บ้านท่าหลวง”  และ  “บ้านท่าหลวงบนเข้าชม : 960
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าหลวง
หมู่ที่  7  ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150
โทรศัพท์   098-9093961
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin