[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 
กศน.อำเภอแก่งหางแมว

 
<< พฤศจิกายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19’
4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19’   เข้าชม :  [375]
&#8203;โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร หลังวิกฤตโควิด-19 จบลง?
&#8203;โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร หลังวิกฤตโควิด-19 จบลง?   เข้าชม :  [364]
ไวรัสโคโรนา : ที่มา อาการ การรักษา และการป้องกันโรคโควิด-19
ไวรัสโคโรนา : ที่มา อาการ การรักษา และการป้องกันโรคโควิด-19   เข้าชม :  [384]
โควิด-19 ไวรัสหยุดโลก
โควิด-19 ไวรัสหยุดโลก   เข้าชม :  [372]
วิธีสื่อสารกับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับ โรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
วิธีสื่อสารกับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับ โรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)   เข้าชม :  [387]
 

นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผอ. กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ น.ส.กนกรัตน์ ดอกแก้ว และน.ส.พัชรา สังข์วัฒนะ ผู้รับผิดชอบงานเทียบระดับฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมการทำแฟ้มประมวลประสบการณ์ ให้กับ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จำนวน 16 คน วันท
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผอ. กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ น.ส.กนกรัตน์ ดอกแก้ว และน.ส.พัชรา สังข์วัฒนะ ผู้รับผิดชอบงานเทียบระดับฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมการทำแฟ้มประมวลประสบการณ์ ให้กับ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จำนวน 16 คน วันท  เข้าชม :  [13]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ และ นางสาวจริยา รุ่งสว่าง ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ  23 / พ.ย. / 2564  เข้าชม :  [16]
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ ครูอาสาสมัครฯ และครูกศน.ตำบลคลองขุด ต้อนรับ คณะครู กศน.อำเภออ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม กศน.ตำบลคลองขุด ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับจัดกา  23 / พ.ย. / 2564  เข้าชม :  [16]
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Z0OM Cloud ในวันที่ 22 พ  23 / พ.ย. / 2564  เข้าชม :  [15]
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมหาดตื้นคลื่นสวย รีสอร์ท ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี   16 / พ.ย. / 2564  เข้าชม :  [25]

 

25 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สีผักผลไม้นี้ดีต่อสุขภาพอย่างไร
สีผักผลไม้นี้ดีต่อสุขภาพอย่างไร  เข้าชม :  [6]

16 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม
วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม   เข้าชม :  [81]

9 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564  เข้าชม :  [90]

5 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้  เข้าชม :  [75]

13 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ได้สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ผ่านมาตรฐาน
กศน.อำเภอท่าใหม่ได้สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ผ่านมาตรฐาน   เข้าชม :  [108]

6 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือวัคซีน COVID-19
คู่มือวัคซีน COVID-19  เข้าชม :  [117]

 

30 / ก.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้นางสาวกัณฐาภรณ์ เนินริมหนอง ครู กศน.ตำบลเขาวัว เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้นางสาวกัณฐาภรณ์ เนินริมหนอง ครู กศน.ตำบลเขาวัว เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน   เข้าชม :  [56]
30 / ก.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน  เข้าชม :  [52]
30 / ก.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางวิภา ธรรมจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อพุ จัดกิจกรรมโครงการอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล ตำบลบ่อพุ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องเรียนออนไลน์ กศน.ตำบลบ่อพุ ห
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางวิภา ธรรมจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อพุ จัดกิจกรรมโครงการอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล ตำบลบ่อพุ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องเรียนออนไลน์ กศน.ตำบลบ่อพุ ห  เข้าชม :  [100]
13 / ก.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือนออนไลน์ 10 ชั่วโมง 12-13 กรกฎาคม 2564 เวล
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือนออนไลน์ 10 ชั่วโมง 12-13 กรกฎาคม 2564 เวล  เข้าชม :  [108]
8 / ก.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงการพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุหลักสูตร ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหา
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงการพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุหลักสูตร ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหา  เข้าชม :  [106]
8 / ก.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำและการค้าออนไลน์(แบบออนไลน์) 12 ชั่วโมง ในวันที่ 27 มิถุนายน
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำและการค้าออนไลน์(แบบออนไลน์) 12 ชั่วโมง ในวันที่ 27 มิถุนายน   เข้าชม :  [95]

 

 

 
 
 
 
 
 

 

นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่


 นางสาวจริยา  รุ่งสว่าง 
ครูผู้ช่วย
 

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1/2 หมู่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 039-494 127  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD