[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 
กศน.อำเภอแก่งหางแมว
 
<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 
ข้อคิดดีๆ ในการทำงาน
ข้อคิดดีๆ ในการทำงาน   เข้าชม :  [99]
ค่านิยมที่ไม่ดีในการทำงาน
ค่านิยมที่ไม่ดีในการทำงาน   เข้าชม :  [74]
วิธีทำกาแฟสกัดเย็นแบบง่ายๆ – Cold Brew Coffee
วิธีทำกาแฟสกัดเย็นแบบง่ายๆ – Cold Brew Coffee   เข้าชม :  [98]
รวมธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
รวมธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)   เข้าชม :  [91]
เรียงความวันแม่ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
เรียงความวันแม่ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ   เข้าชม :  [87]
 

นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอารีนันท์ โสภา ครู อาสาสมัคร นางสาววิภา ธรรมจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อพุ และนางสาวปริตา ขุนหมื่น บรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ โดย กศน
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอารีนันท์ โสภา ครู อาสาสมัคร นางสาววิภา ธรรมจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อพุ และนางสาวปริตา ขุนหมื่น บรรณารักษ์อัตราจ้าง กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ โด  เข้าชม :  [2]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ อำนวยการสอบมิติความรู้ ความคิด เทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนางสาวกนกรัตน์ ดอกแก้ว ครูอาสาสมัครฯ เป็นผู้จัดการดูแลสนามสอบ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอท่าใหม่   16 / ก.พ. / 2563  เข้าชม :  [10]
เตรียมความพร้อม ก่อนสอบมิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562   11 / ก.พ. / 2563  เข้าชม :  [9]
กศน.อำเภอท่าใหม่ ดำเนินการประชุม คณะกรรมการดำเนินการสอบ และอำนวยการสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ ระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอท่าใหม่ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าให  9 / ก.พ. / 2563  เข้าชม :  [10]
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริม การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดบูรพาพิทยาราม(พระอารามหลวง) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จันท  8 / ก.พ. / 2563  เข้าชม :  [12]

 

25 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลพลอยแหวนและ กศน.ตำบลเขาวัว
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลพลอยแหวนและ กศน.ตำบลเขาวัว  เข้าชม :  [50]

25 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบ่อพุและ กศน.ตำบลทุ่งเบญจา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบ่อพุและ กศน.ตำบลทุ่งเบญจา  เข้าชม :  [47]

25 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวนฤมล ประภาโส ครู กศน.ตำบลตะกาดเง้า เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริ
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวนฤมล ประภาโส ครู กศน.ตำบลตะกาดเง้า เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริ  เข้าชม :  [38]

17 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง กิจกรรมร้องเพลง และกิจกรรมระบายสีภาพ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดท่าศาล
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง กิจกรรมร้องเพลง และกิจกรรมระบายสีภาพ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดท่าศาล  เข้าชม :  [63]

18 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ เติมเต็มทักษะผู้เรียน เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอท่าใหม่ตามโครงการ เติมเต็มทักษะผู้เรียน เสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ กศน.อำเภอท่าใหม่ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  เข้าชม :  [74]

2 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมสอนเสริม ให้กับนักศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมสอนเสริม ให้กับนักศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562  เข้าชม :  [75]

 

28 / ก.พ. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพัชรา สังข์วัฒนะ ครู กศน.ตำบลคลองขุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้ เล่านิทาน นับเลขภาษาอังกฤษ ระบายสีช่อดอกไม้ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดหมูดุด ตำบลคลองขุด
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพัชรา สังข์วัฒนะ ครู กศน.ตำบลคลองขุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้ เล่านิทาน นับเลขภาษาอังกฤษ ระบายสีช่อดอกไม้ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดหมูดุด ตำบลคลองขุด   เข้าชม :  [0]
27 / ก.พ. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า
การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า   เข้าชม :  [0]
26 / ก.พ. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
จัดโครงการฝึกอบรม อบรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
จัดโครงการฝึกอบรม อบรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)   เข้าชม :  [1]
25 / ก.พ. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการการประเมินเทียบระดับ เข้าประเมิน เชิงประจักษ์มิติประสบการณ์ เทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2/ 2562 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สถานประกอบการ สถานที่ป
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการการประเมินเทียบระดับ เข้าประเมิน เชิงประจักษ์มิติประสบการณ์ เทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2/ 2562 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ สถานประกอบการ สถานที่ป  เข้าชม :  [1]
25 / ก.พ. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
จัดโครงการ ฝึกอบรมเกษตรกรกับการพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จัดโครงการ ฝึกอบรมเกษตรกรกับการพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เข้าชม :  [1]
25 / ก.พ. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต ให้แจ่มใสสุขภาพกายให้แข็งแรง หลักสูตรบาสโลบเพื่อสุขภาพทักษะขีวิต
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต ให้แจ่มใสสุขภาพกายให้แข็งแรง หลักสูตรบาสโลบเพื่อสุขภาพทักษะขีวิต  เข้าชม :  [1]

 นายประวิทย์  กองสุดใจ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1/2 หมู่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 039-494 127  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD