[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 
กศน.อำเภอแก่งหางแมว
 
<< กันยายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19’
4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19’   เข้าชม :  [86]
&#8203;โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร หลังวิกฤตโควิด-19 จบลง?
&#8203;โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร หลังวิกฤตโควิด-19 จบลง?   เข้าชม :  [81]
ไวรัสโคโรนา : ที่มา อาการ การรักษา และการป้องกันโรคโควิด-19
ไวรัสโคโรนา : ที่มา อาการ การรักษา และการป้องกันโรคโควิด-19   เข้าชม :  [91]
โควิด-19 ไวรัสหยุดโลก
โควิด-19 ไวรัสหยุดโลก   เข้าชม :  [84]
วิธีสื่อสารกับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับ โรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
วิธีสื่อสารกับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับ โรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)   เข้าชม :  [89]
 

นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการ ศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วั
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการ ศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256  เข้าชม :  [3]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายวิชาการและ TO BE NUNBER ONE ต้านภัยยาเสพติด และ กิจกรรม 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการแสด  8 / ก.ย. / 2563  เข้าชม :  [7]
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ 1-2 กันยายน 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โร  3 / ก.ย. / 2563  เข้าชม :  [11]
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จั  28 / ส.ค. / 2563  เข้าชม :  [14]
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดโครงการอบรมบุคลากรด้านการวัดผลและ การสร้างข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 26-2  28 / ส.ค. / 2563  เข้าชม :  [12]

 

5 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ยินดีให้บริการการลงทะเบียน จะมีบุคลากรช่วยเหลือท่านจนกว่าจะหมดเขตการลงทะเบียน
กศน.อำเภอท่าใหม่ยินดีให้บริการการลงทะเบียน จะมีบุคลากรช่วยเหลือท่านจนกว่าจะหมดเขตการลงทะเบียน  เข้าชม :  [76]

5 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้ป่วยที่หายจากโรค โควิด-2019บริจาคพลาสมา
สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้ป่วยที่หายจากโรค โควิด-2019บริจาคพลาสมา  เข้าชม :  [62]

3 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEW >>>ท่านใดสนใจสมัครเรียน กศน.สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ
NEW >>>ท่านใดสนใจสมัครเรียน กศน.สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้เลยค่  เข้าชม :  [84]

3 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.อำเภอท่าใหม่ ทุกตำบล สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 1/2563 ได้แล้วในวันนี้
นักศึกษา กศน.อำเภอท่าใหม่ ทุกตำบล สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 1/2563 ได้แล้วในวันนี้  เข้าชม :  [94]

25 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลพลอยแหวนและ กศน.ตำบลเขาวัว
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลพลอยแหวนและ กศน.ตำบลเขาวัว  เข้าชม :  [139]

25 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบ่อพุและ กศน.ตำบลทุ่งเบญจา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบ่อพุและ กศน.ตำบลทุ่งเบญจา  เข้าชม :  [139]

 

11 / ก.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน เข้าร่วมโครงการ สร้างและเสริมสร้างควาทเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ ร้
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน เข้าร่วมโครงการ สร้างและเสริมสร้างควาทเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ ร้  เข้าชม :  [5]
11 / ก.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกนกรัตน์ ดอกแก้ว ครู อาสาสมัครฯ เข้าร่วม การประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธ
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกนกรัตน์ ดอกแก้ว ครู อาสาสมัครฯ เข้าร่วม การประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธ  เข้าชม :  [7]
30 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
วิชาการเลี้ยงผึ้งชันโรงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง
วิชาการเลี้ยงผึ้งชันโรงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง   เข้าชม :  [33]
25 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นาวิภา ธรรมจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อพุ จัดโครงการฝึกอบรม ชุมชนสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบ่อพุ หลักสูตรการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 6 ชม. ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นาวิภา ธรรมจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อพุ จัดโครงการฝึกอบรม ชุมชนสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบ่อพุ หลักสูตรการบริหารจัดการขยะในชุมชน จำนวน 6 ชม. ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต  เข้าชม :  [30]
25 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ  เข้าชม :  [40]
21 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
การทำเจลล้างมือให้ปลอดภัยจากโคโรน่า (COVID-19 )
การทำเจลล้างมือให้ปลอดภัยจากโคโรน่า (COVID-19 )   เข้าชม :  [31]

 นายประวิทย์  กองสุดใจ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1/2 หมู่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 039-494 127  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD