[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 

  

ทดสอบหมวดหมู่
โครงการประชุมวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET)

เสาร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


 


เข้าชม : 28


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอารีนันท์ โสภา ครูอาสาสมัครฯ นางสาวปิยานุช ศิริคง ครู กศน.ตำบลท่าใหม่ นางสาวปริตา ขุนหมื่น บรรณารักษ์ กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการฝึกอ 13 / พ.ย. / 2563
      นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพัชรา สังข์วัฒนา ครู กศน.ตำบลคลิงขุด เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ(Plublic Hearing) โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการ 13 / พ.ย. / 2563
      นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน และนายกีฬาวรรธ สาคูเมือง ครู กศน.ตำบลยายร้า ร่วมกับ นางสาวปริตา ขุนหมื่น บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน กศน.อำ 5 / พ.ย. / 2563
      นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ สุขล้วน ครู กศน.ตำบลมุ่งเบญจา และ นางวิภา ธรรมจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อพุ ร่วมกิจกรรมสืบสาน ประเพณีไทยทำกระทง โดยมี นักศึกษา กศน.อำเภอ 31 / ต.ค. / 2563
      นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจริยา รุ่งสว่าง ครูผู้ช่วย และนางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั 31 / ต.ค. / 2563


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1/2 หมู่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 039-494 127  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD