[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 

  

ทดสอบหมวดหมู่
โครงการประชุมวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET)

ศุกร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


 


เข้าชม : 79


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกัณฐาภรณ์ เนินริมหนอง ครู กศน.ตำบลเขาวัว และนางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน จัดโครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชนในการป้องกันตนเองจากไข้เลือดออกหลักสู 10 / เม.ย. / 2564
      นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน ร่วมเป็นวิทยากรในการทำยาดมเขย่าในงานวันผู้สูงอายุ ตำบลรำพัน วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 10 / เม.ย. / 2564
      นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร การทำข้างเหลืองหน้ากุ้ง(เฉพาะกิจ) 5 ชั่วโมง วันที 10 / เม.ย. / 2564
      นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร การผูกผ้าประดับอาคารและงานพิธี 30 ชั่วโมงณ บ้านเล 10 / เม.ย. / 2564
      นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพัชรา สังข์วัฒนะ ครู กศน.ตำบลคลองขุด และนายกีฬาวรรธ สาคูเมือง ครู กศน.ตำบลยายร้า จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตให้แข็งแรง ตำบลคลองขุดและตำบลยายร้า วั 10 / เม.ย. / 2564


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1/2 หมู่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 039-494 127  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD