[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 

  

  

22 / ม.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอารีนันท์ โสภา ครูอาสาสมัครฯ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ผ่านออนไลน์ ในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอารีนันท์ โสภา ครูอาสาสมัครฯ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ผ่านออนไลน์ ในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง
22 / ม.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและสายคล้องหน้ากากอนามัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อจำหน่าย (ออนไลน์ ออฟไลน์)
การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและสายคล้องหน้ากากอนามัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อจำหน่าย (ออนไลน์ ออฟไลน์)
21 / ม.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร หน้ากากอนามัยแบบผ้าและสายคล้องหน้ากากอนามัยในรูปแ
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร หน้ากากอนามัยแบบผ้าและสายคล้องหน้ากากอนามัยในรูปแ
20 / ม.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
หน้ากากอนามัยแบบผ้าและสายคล้องหน้ากากอนามัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อจำหน่าย (ออนไลน์ ออฟไลน์)
หน้ากากอนามัยแบบผ้าและสายคล้องหน้ากากอนามัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อจำหน่าย (ออนไลน์ ออฟไลน์)
20 / ม.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวเฉลิมลักษณ์ ภาคเจริญ ครู กศน.ตำบลพลอยแหวน จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร หน้ากากอนามัยแบบผ้าและสายคล้อง
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวเฉลิมลักษณ์ ภาคเจริญ ครู กศน.ตำบลพลอยแหวน จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร หน้ากากอนามัยแบบผ้าและสายคล้อง
19 / ม.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
หน้ากากอนามัยแบบผ้าและสายของหน้ากากอนามัยในรูปแบบต่างๆเพื่อจำหน่าย ตำบลสีพยา
หน้ากากอนามัยแบบผ้าและสายของหน้ากากอนามัยในรูปแบบต่างๆเพื่อจำหน่าย ตำบลสีพยา
8 / ม.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ สุขล้วน ครู กศน.ตำบลทุ่งเบญจา จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักในตะกร้าแบบออนไลน์ ณ ห้อง เรียนออนไลน์ หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี ในวันที่ 8 มกราค
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ สุขล้วน ครู กศน.ตำบลทุ่งเบญจา จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักในตะกร้าแบบออนไลน์ ณ ห้อง เรียนออนไลน์ หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี ในวันที่ 8 มกราค
5 / ม.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลคลองขุดร่วมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด
กศน.ตำบลคลองขุดร่วมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด
30 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวเฉลิมลักษณ์ ภาคเจริญ ครู กศน.ตำบลพลอยแหวน เข้าเยี่ยมจุดบริการร่วม จุดบริการประชาชน วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดถัย ไร้อุบัติเหตุ โดยมีการสอนการทำสายคล้องหน้ากากอนามัยใช้ฟรี ใน
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวเฉลิมลักษณ์ ภาคเจริญ ครู กศน.ตำบลพลอยแหวน เข้าเยี่ยมจุดบริการร่วม จุดบริการประชาชน วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดถัย ไร้อุบัติเหตุ โดยมีการสอนการทำสายคล้องหน้ากากอนามัยใช้ฟรี ใน
28 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้นางสาวปริตา ขุนหมื่น บรรณารักษ์ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรมทำสายคล้องหน้ากากอนามัย และวาดภาพระบายสีหัวข้อสวัสดีวันปีใหม่ ในว
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้นางสาวปริตา ขุนหมื่น บรรณารักษ์ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรมทำสายคล้องหน้ากากอนามัย และวาดภาพระบายสีหัวข้อสวัสดีวันปีใหม่ ในว
25 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำนมเปียกปูน (ตามภาระกิจ) ในวันที่ 25 ธั
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำนมเปียกปูน (ตามภาระกิจ) ในวันที่ 25 ธั
25 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรมเต้นในวัน chrismas และกิจกรรมวาดภาพระบายสี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ศพด.ตำบลเขาบายศรี (ยางระหง)
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรมเต้นในวัน chrismas และกิจกรรมวาดภาพระบายสี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ศพด.ตำบลเขาบายศรี (ยางระหง)
25 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางวิภา ธรรมจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อพุ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบ่อพุ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อพุ หมู่ 4 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จัง
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางวิภา ธรรมจิตร ครู กศน.ตำบลบ่อพุ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลบ่อพุ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อพุ หมู่ 4 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จัง
22 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพันจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธี 45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13-18, 20-22 ธัน
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพันจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธี 45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13-18, 20-22 ธัน
22 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกัณฐาภรณ์ เนินริมหนอง ครู กศน.ตำบลเขาวัว และ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขาวัวและ
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกัณฐาภรณ์ เนินริมหนอง ครู กศน.ตำบลเขาวัว และ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขาวัวและ
22 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าทำมือ จำนวน 20 ชม.วันที่ 17-20 ธันว
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าทำมือ จำนวน 20 ชม.วันที่ 17-20 ธันว
22 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำที่ใส่แก้วเยติก จำนวน 10 ชม.วันที่ 17-
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำที่ใส่แก้วเยติก จำนวน 10 ชม.วันที่ 17-
17 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน จัดโครงการฝึกอบรมวิธีการทำหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ ตำบลรำพัน หลักสูตรการทำหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา ในวันที่ 17 ธันวาค
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภัทษา พวงพืช ครู กศน.ตำบลรำพัน จัดโครงการฝึกอบรมวิธีการทำหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ ตำบลรำพัน หลักสูตรการทำหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา ในวันที่ 17 ธันวาค
11 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพัชรา สังข์วัฒนะ ครู กศน.ตำบลคลองขุด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ชั่ว
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพัชรา สังข์วัฒนะ ครู กศน.ตำบลคลองขุด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ชั่ว
11 / ธ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพัชรา สังข์วัฒนะ ครู กศน.ตำบลคลองขุด โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก หลักสูตร หลักสูตร การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพัชรา สังข์วัฒนะ ครู กศน.ตำบลคลองขุด โครงการฝึกอบรมทักษะชีวิตการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก หลักสูตร หลักสูตร การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1/2 หมู่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 039-494 127  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD