[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศเวียดนาม 

 

  

  

31 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่ ต้อนรับคณะดูงานจาก กศน.อำเภอพิบูลบังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในวันที่
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่ ต้อนรับคณะดูงานจาก กศน.อำเภอพิบูลบังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในวัน
31 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ในวิชาเลือก ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอท่าใหม่ ปีการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนท่าใหม่ \"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล\"
กศน.อำเภอท่าใหม่ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ในวิชาเลือก ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอท่าใหม่ ปีการศึกษาที่ 1/2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนท่าใหม่ \"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล\"
30 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสา \"ปณิธานความดีทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา\" ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ กศน.อำเภอท่าใหม่ จัน
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสา \"ปณิธานความดีทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา\" ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ กศน.อำเภอท่าใหม่ จ
26 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอท่าใหม่ ปีการศึกษาที่ 1/2563 โดยมีการประชุมคณะกรรมการคุมสอบก่อนการดำเนินการสอบ ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนท่าใหม่ \"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล\"
กศน.อำเภอท่าใหม่ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอท่าใหม่ ปีการศึกษาที่ 1/2563 โดยมีการประชุมคณะกรรมการคุมสอบก่อนการดำเนินการสอบ ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนท่าใหม่ \"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล\"
25 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม สนามสอบการสอบปลายภาค กศน.อำเภอท่าใหม่
นิเทศ ติดตาม สนามสอบการสอบปลายภาค กศน.อำเภอท่าใหม่
23 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วัยปิยมหา
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วัยปิ
13 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีจุดธูปเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีจุดธูปเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด
13 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ
11 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ ดำเนินการประชุม คณะกรรมการดำเนินการสอบ และอำนวยการสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ ระดับชาติ (N-NET) ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอท่าใหม่ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอท่าใหม่ ดำเนินการประชุม คณะกรรมการดำเนินการสอบ และอำนวยการสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ ระดับชาติ (N-NET) ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอท่าใหม่ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
9 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาบุคลากรเรียนรู้ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ณ ว.โชคชัยรีส
นางณัฐธิยา ทองกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาบุคลากรเรียนรู้ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ณ ว.โชคชั
5 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ ติวเข้มการทดสอบระดับชาติ (nnet) ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ วัดบูรพา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
นางณัฐธิยา ทองกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ ติวเข้มการทดสอบระดับชาติ (nnet) ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ วัดบูรพา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วย นางสาวอารีนันท์ โสภา ครู อาสาสมัครฯ นางสาวนฤมล ประภาโส ครู กศน.ตำบลตะกาดเง้า เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันท
นางณัฐธิยา ทองกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วย นางสาวอารีนันท์ โสภา ครู อาสาสมัครฯ นางสาวนฤมล ประภาโส ครู กศน.ตำบลตะกาดเง้า เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา แก้วเพ็ง ครู กศน.ตำบลเขาบายศรี เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใ
29 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมปฏิบัติการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
การประชุมปฏิบัติการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา
28 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนยอแซฟวิทยา อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนยอแซฟวิทยา อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี
24 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ และคณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ผู้เรียนเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563   ให้กับนักศึกษา กศน. ในวันที่ 12 และ 20 กันยายน 2563 ณ กศน.ตำบลยายร้า กศน.ตำบลทุ่ง
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ และคณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ผู้เรียนเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563   ให้กับนักศึกษา กศน. ในวันที่ 12 และ 20 กันยายน 2563 ณ กศน.ตำบลยายร้า กศน.ตำบล
20 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ รับการนิเทศ การจัดสอบมิติความรุู้ความคิด เทียบระดับการศึกษา จากสำนักงาน กศน.จันทบุรี และ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 12.00 - 15.00 น. กศน.อำเภอท่่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้รับการนิเทศ ตรวจเยี่ย
กศน.อำเภอท่าใหม่ รับการนิเทศ การจัดสอบมิติความรุู้ความคิด เทียบระดับการศึกษา จากสำนักงาน กศน.จันทบุรี และ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 12.00 - 15.00 น. กศน.อำเภอท่่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้รับการนิเทศ ตรวจเย
20 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดสอบมิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1/2563 นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกนกรัตน์ ดอกแก้ว ครุูอาสาสมัครฯ ดำเนินการจัดสอบมิติความรู้ความคิด การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 / 2563 ให้กับผู้เข
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดสอบมิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1/2563 นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกนกรัตน์ ดอกแก้ว ครุูอาสาสมัครฯ ดำเนินการจัดสอบมิติความรู้ความคิด การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 / 2563 ให้กับผู้
17 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการ ศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วั
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ด้านการ ศึกษานอกระบบ (N-NET) และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256
8 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายวิชาการและ TO BE NUNBER ONE ต้านภัยยาเสพติด และ กิจกรรม 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการแสด
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายวิชาการและ TO BE NUNBER ONE ต้านภัยยาเสพติด และ กิจกรรม 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมกา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1/2 หมู่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 039-494 127  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD