[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ห้องสมุดประชาชน อ.ท่าใหม่ ร่วมส่งกำลังใจ “โควิด-19” เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน . ❤️

 

  

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
8 กันยายน วันระลึกปีสากลแห่งการรู้หนังสือ

พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


  จากที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2489 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้เรียกร้องให้ชาวโลกให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อปวงชน โดยเฉพาะเด็กที่ตกหล่นอยู่นอกโรงเรียน และในที่ประชุม World Conference of Ministers of Education on the Eradication of literacy ณ กรุงเตหะราน เมื่อปี พ.ศ. 2508 ได้มีการเสนอให้ วันที่ 8 กันยายน ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของการประชุมดังกล่าว ให้เป็น "วันระลึกปีสากลแห่งการรู้หนังสือ" (International Literacy Day) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ อันเป็นหลักการของยูเนสโก โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2509 เป็นต้นมา

     ทางยูเนสโกได้นำเสนอประเด็นว่า การรู้หนังสือเป็นการให้อิสรภาพแก่ผู้คนทั้งหลาย เป็นอิสรภาพจากความไม่รู้ อิสรภาพจากความยากจน อิสรภาพจากความเจ็บไข้ได้ป่วย เพียงเพราะคนเหล่านั้น มีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ แสดงให้เห็นว่า เมื่อรู้หนังสือและมีโอกาสนำไปปฏิบัติแล้ว ก็จะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเสรี และมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น การรณรงค์ในวันที่ 8 กันยายน จึงเป็นความพยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลของทุก ๆ ประเทศ และทุก ๆ คนในสังคมตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาความไม่รู้หนังสือของประชากรในประเทศ

     สำหรับประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยกำหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็นวันการศึกษานอกโรงเรียน และได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสที่เป็นวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

เรียบเรียงจาก สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าชม : 43


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5 อันดับล่าสุด

      8 กันยายน วันระลึกปีสากลแห่งการรู้หนังสือ 3 / ก.ย. / 2563
      สื่อส่งเสริมการอ่าน COVID19 AR 4 / มิ.ย. / 2563
      สื่อส่งเสริมการอ่าน เสมือนจริง 22 / พ.ค. / 2563


ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทร. 039-494127
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin