[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ห้องสมุดประชาชน อ.ท่าใหม่ ร่วมส่งกำลังใจ “โควิด-19” เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน . ❤️

 
   กลับหน้าหลัก

             

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติ

ชื่อ                           ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ตั้ง            อยู่ในวัดบูรพาพิทยาราม 1/2 หมู่ที่ 4 บ้านเนินสูง ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ลักษณะอาคาร     เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีทั้งหมด 9 ห้อง ย่อส่วนมากจากหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี 
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ในการก่อสร้างอาคาร               2 ไร่ 2 งาน 25 ตาราวา
สร้างเมื่อ               พ.ศ. 2535 ต่อมาได้รับมอบจากวัดบูรพาพิทยาราม ซึ่งเป็นวัดอารามหลวง สร้างถวายเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงครองสิริราชย์สมบัติปีที่ 50 ในปี พ.ศ. 2539
งบประมาณ          ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 7551194.-บาท
ประกาศจัดตั้ง      เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2539
วิธีการดำเนินการ
การบริหารจัดการ
   -  ร่วมประชุมและวางแผนกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ ในการดำเนินงาน    
    -  กำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรม
    -  ดำเนินการตามแผน
    -  ประชาสัมพันธ์โดยการติดประกาศเชิญชวน
    -  ทำหนังสือแจ้งเครือข่าย
 
   
 -  จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น มีการประกวดการอ่าน ฝึกทักษะอาชีพ มีการมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่มียอดการยืมหนังสือสูงสุด ฯลฯ
  
  -  จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การให้บริการ
                เปิดให้บริการ / สัปดาห์      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์           เวลา 08.30 - 17.00 น.
                                   วันอาทิตย์               เวลา 09.00 - 15.00 น.
                        มีให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับสมาชิกทุกคนที่มาใช้บริการ ฟรี
                มีการให้บริการยืม - คืนหนังสือ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
งานเทคนิค
                มีการตกแต่ง พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้สวยงาม สะอาด เพื่อให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจในการมาใช้บริการ เช่น มีการตกแต่งทาสีอาคารใหม่ ทำชั้นวางหนังสือ ชั้นโชว์วารสาร ปลูกต้นไม้ มีการจัดสวนหย่อม ฯลฯ
 
บรรยากาศภายในห้องสมุด
 
                 
          
                               
 
  
                            
 
ห้องวารสาร หนังสือพิมพ์
 
 
        
 
 
                                    
       
 
 
ห้องเด็ก เยาวชน และครอบครัว
                                       
                       
                             
 
 
                                 
                                                                     
 
                   
 
 
                       
      
 
 
 
 

 

 


เข้าชม : 1119
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
โทร. 039-494127
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin