[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

  ภูมิประเทศ

        สภาพโดยทั่วไป  พื้นที่เป็นที่ราบ  มีภูเขาบางส่วน  มีแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่านตำบลเป็นสายหลัก  เหมาะแก่การเกษตรกรรม  ทำสวน  ทำนา  ชุมชนอยู่อาศัยกระจายทั่วทั้งตำบลไม่หนาแน่น  มีถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบลกับอำเภอ  การสัญจรไปมาระหว่างตำบลกับอำเภอสะดวก
 

 จำนวนหมู่บ้าน

        แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  12  หมู่บ้าน  ดังนี้
                                หมู่ที่   1   บ้านแตงเม     
                                หมู่ที่  2    บ้านวังแซ้ม   
                                หมู่ที่  3    บ้านพญาบน 
                                หมู่ที่  4    บ้านขนุน        
                                หมู่ที่  5    บ้านขนุน        
                                หมู่ที่  6     บ้านขนุน          
                                หมู่ที่  7     บ้านปึก             
                                หมู่ที่  8     บ้านแตงเม       
                                หมู่ที่  9     บ้านทุ่งตลาด   
                                หมู่ที่  10  บ้านแกลง          
                                หมู่ที่  11   บ้านพญาล่าง  
                                หมู่ที่  12   บ้านวังแซ้ม      
           -   จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลตำบลวังแซ้ม เต็มทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่  ได้แก่ หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3,หมู่ 4,หมู่ 5,หมู่ 6,หมู่ 7,หมู่ 8,หมู่ 9,หมู่ 10,หมู่ 11  และหมู่ 12
           -  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลวังแซ้ม  อยู่ในเขต เทศบาลทั้งหมด
                                

ประชากร

          มีประชากรทั้งสิ้น  4,046  คน  แยกเป็นชาย  1,979  คน  เป็นหญิง  2,067  คน  มีจำนวนครัวเรือน  1,345  ครัวเรือน

  เข้าชม : 671
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวังแซ้ม
ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
090-9835358
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin